Neodkládejte řešení svých podnikatelských problémů

Názory finančních expertů

Dle názoru finančních expertů a dle našich vlastních zkušeností řeší většina managementu a podnikatelů problémy svých firem příliš pozdě. Toto prodlení pak přináší zvýšené náklady při řešení dané situace (např. soudní poplatky, advokátní služby, úroky z prodlení, sankce, atd.) Nezřídka je pak jediné možné řešení likvidační konkurs s plnou tíhou negativního dopadu na podnik a někdy i na jeho statutární orgány.

Specializace

Naše společnost se specializuje na řešení krizových situací v podnicích i u podnikatelů, na operace s pohledávkami a finanční poradenství. Máme téměř pětadvacetiletou zkušenost, takže s Vašimi problémy jsme se v minulosti již jistě setkali a dokážeme odhadnout, co se stane. Nabízíme profesionální a kreativní řešení a v každém řešení myslíme na osobní ochranu managerů a statutárních orgánů z hlediska jejich odpovědnosti jednat s péčí řádného hospodáře a podat včasný insolvenční návrh. Naši spolupracovníci se podíleli na přípravě insolvenčního zákona a souvisejících norem a své zkušenosti získali také jako likvidátoři, konkursní a insolvenční správci.

Krizová řešení

Pro řešení krize podniku využíváme nejrůznější sanační metody, jejichž cílem je ozdravení podniku. Obvyklými komplexními sanačními způsoby řešení krize v českém prostředí jsou (neúpadková) restrukturalizace či úpadková reorganizace. Pro sanaci lze však využít i jednotlivá krizová opatření, která však mohou přinést částečné či úplné řešení krize, jako např. prodej (části) majetku, fúze a akvizice, operace s pohledávkami věřitelů, zajištění financování, atd.

Nesanačním způsobem řešení (nejen) krize podniku jsou pak likvidace nebo konkurs. Konkurs je pak obvykle nesanační úpadkový způsob řešení krize vedoucí k zániku podniku.

Kontaktujte nás:

 

Údaje označené * jsou povinné