Finanční a ekonomické analýzy a poradenství

Řešení každé krize podniku musí předcházet analýza příčin krize. Jen tak mohou být stanoveny skutečně účinné sanační cíle a opatření.

  • Analýza stavu podniku a příčin krize
  • Test životaschopnosti podniku
  • Test mezery krytí
  • Kontrola účetnictví
  • Formulace sanačních cílů a opatření
  • Zajištění krizového managementu