Likvidace

Účelem likvidace je vypořádat majetek zrušené právnické osoby, vyrovnat dluhy věřitelům a majetkový zůstatek (likvidační zůstatek) vyplatit majitelům. Jedná se tedy o neúpadkové řešení.

  • Analýza stavu podniku
  • Zajištění sepsání návrhu na vstup do likvidace a jmenování nás jako likvidátora
  • Vlastní provedení likvidace
  • Konečná zpráva o průběhu likvidace a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku
  • Vyplacení likvidačního zůstatku
  • Výmaz subjektu z obchodního rejstříku