Operace s pohledávkami

Každá krize je spojena s pohledávkami po lhůtě splatnosti. Podniky, kterým tyto pohledávky po splatnosti vznikají, někdy nemají odborníky na správu těchto pohledávek. Naopak podniky, které jsou dlužníky, chtějí své závazky po lhůtě splatnosti řešit.

  • Odkupy pohledávek
  • Sjednání dohod upravujících změnu v obsahu závazků mezi dlužníkem a věřitelem, odklad splatnosti závazků, změnu úrokových a sankčních podmínek, zajištění atd.
  • Správa a řízení pohledávek a pohledávkových portfólií
  • Oceňování pohledávek