Restrukturalizace

Restrukturalizací je míněn jakýkoliv proces směřující k ozdravení podniku, který není v úpadku. Při řešení krize tímto způsobem neztrácí vlastník kontrolu nad společností. Může se jednat o proces neformalizovaný a v možnostech a způsobech řešení zcela volný, ale také v budoucnu očekávaný proces formalizovaný na základě připravované transpozice Směrnice EU („preventivní restrukturalizace“). Účinnost nového zákona o preventivní restrukturalizaci lze očekávat na jaře 2021. V oblasti neformální restrukturalizace poskytujeme služby jak věřitelům tak dlužníkům.

  • Analýza stavu podniku a příčin krize, test životaschoschopnosti
  • Formulace sanačních cílů a opatření
  • Zajištění krizového managementu
  • Zpracování restrukturalizačního plánu, jeho projednání s věřiteli a schválení
  • Průběžná kontrola plnění restrukturalizačního plánu
  • Zpráva o splnění restrukturalizačního plánu