Reorganizace

Reorganizace je sanační způsob řešení úpadku, při kterém může dlužník nadále vyvíjet svoji činnost v mezích reorganizačního plánu. Při řešení krize tímto způsobem může (ale nemusí) vlastník ztratit kontrolu nad společností.

  • Vyhodnocení stavu úpadku, test mezery krytí
  • Analýza stavu podniku a příčin krize, test životaschoschopnosti
  • Kontrola účetnictví
  • Formulace sanačních cílů a opatření
  • Zajištění krizového managementu
  • Zpracování restrukturalizačního plánu, jeho projednání s věřiteli
  • Příprava insolvenčního návrhu s návrhem na povolení reorganizace
  • Projednání reorganizačního plánu postupem dle insolvenčního zákona
  • Průběžná kontrola plnění reorganizačního plánu
  • Zpráva o splnění reorganizačního plánu